Obchodní podmínky a reklamační řád našeho eshopu www.darkovo.cz

Všeobecné obchodní podmínky
(Dále jen "VOP")
internetového obchodu www.darkovo.cz


Úvodní ustanoveníTyto VOP specifikují komplexní práva a povinnosti smluvních stran včetně všech podmínek postupu ujednání kupní smlouvy sjednané na dálku mezi prodávajícím a kupujícím, jejímž předmětem je kupole - prodej zboží za podmínek specifikovaných v těchto VOP a také následné práva a povinnosti smluvních stran vzniklých ze sjednané kupní smlouvy.
Tyto VOP jsou v plném rozsahu v souladu s právními předpisy upravujícími práva spotřebitelů, tj se zákonem č. 102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího v platném a účinném znění, se zákonem č. 250/2007 CFU o ochraně spotřebitele v platném a účinném znění a s ostatními obecně závaznými právními předpisy ČR.

 

Článek 1. Definice pojmů

prodávající - osoba, která prostřednictvím webové stránky www.darkovo.cz nabízí k prodeji dostupný zboží za kupní cenu za podmínek specifikovaných v těchto VOP.

RAJ HOLDING s.r.o, Okružní 884 / 72,06401 Stará Ľubovňa, IČ: 47835427, DIČ: 2024112585, it DPH: SK2024112585 email: info@darkovo.cz, tel .: +420 736 651 116
kupující - osoba, která si závazně objednala zboží v internetovém obchodě na webové stránce www.darkovo.cz

zboží - veškeré produkty, které si kupující může objednat jako zboží v internetovém obchodě na webové stránce www.darkovo.cz
internetový obchod - obchod, ve kterém si kupující může "na dálku" závazně objednat zboží prostřednictvím webové stránky www.darkovo.cz
objednávka - proces v rámci kterého si kupující vybere zboží, které má závazný zájem zakoupit, způsob doručení, a v rámci kterého se kupující seznámí s platebními a ostatními podmínkami vyplývajícími ze závazné objednávky zadané prostřednictvím internetového obchodu.
zadání závazné objednávky - vůle kupujícího uzavřít kupní smlouvu s prodávajícím, jejímž předmětem má být zboží v internetovém obchodě, a to prostřednictvím internetového obchodu nebo zasláním mailu prodávajícímu.
kupní cena - kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu uvedenou v objednávce za zboží způsobem popsaným v článku 4 těchto VOP.
smlouva - právní úkon sjednaný mezi kupujícím v důsledku zadání závazné objednávky v internetovém obchodě a prodávajícím v důsledku přijetí objednávky kupujícího.
doručení - prodávající za zavazuje zajistit doručení zboží kupujícímu na adresu zadanou kupujícím při objednávce zboží za podmínek specifikovaných v článku 3 těchto VOP.
osobní údaje - prodávající zpracovává kupujícím poskytnuté pravdivé osobní údaje, tj titul, jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, adresa dodání zboží, telefonní číslo, emailová adresa, datum narození způsobem popsaným v článku 12 těchto VOP.
škoda - jakékoliv zmenšení majetku prodávajícího, které vzniklo v důsledku uvedení nepravdivých osobních údajů kupujícím nebo v důsledku porušení povinností kupujícího specifikovaných v těchto VOP.
odstoupení od smlouvy - důvodné nebo bezdůvodné zrušení smlouvy kupujícím, resp. prodávajícím za podmínek specifikovaných v článku 7 těchto VOP.

 

Článek 2. Postup objednávky zboží2.1. Kupující je oprávněn zadat závaznou objednávku zboží prostřednictvím internetového obchodu nebo prostřednictvím mailu.
2.2. Kupující je povinen v případě zájmu o koupi zboží prostřednictvím internetového obchodu vyplnit objednávku. Před vyplněním objednávky je kupující povinen přidat do košíku zboží, o jehož koupi má zájem. Kupující je povinen důkladně se seznámit s obsahem nákupního košíku v internetovém obchodě, a to před tím než se rozhodne vyplnit závaznou objednávku. Kupující je zároveň povinen vyplnit objednávku pravdivými údaji, protože v opačném případě nese odpovědnost ve smyslu těchto VOP.
2.3. Kupující je povinen v případě zájmu o koupi zboží prostřednictvím mailu důkladně specifikovat zboží, o které má zájem a zároveň zaslat v mailu i své osobní údaje, a to jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, popř. adresu kam chce aby mu byl doručen zboží a telefonní číslo. Kupující je povinen důkladně se seznámit s informacemi týkajícími se zboží, o který má zájem v internetovém obchodě, a to před tím než se rozhodne zaslat mailem závaznou objednávku. Kupující je zároveň povinen zaslat mail se závaznou objednávkou s pravdivými údaji, protože v opačném případě nese odpovědnost ve smyslu těchto VOP.
 

Článek 3. Doručování zboží

3.1. Kupující je oprávněn vybrat si ze způsobů doručení zboží uvedených níže, a za vybraný způsob doručení je povinen zaplatit poplatek za doručení, který je zahrnut do kupní ceny.
3.2. Doprava Českou poštou na území České republiky je v ceně 149kč. V případě úhrady kupní ceny na dobírku je cena za dopravu navýšena o 30kč.

3.3. Doprava kurýrem PPL na území České republiky je v ceně 79kč s dodávkou do 2 pracovních dní od expedice z našeho skladu. V případě úhrady kupní ceny na dobírku je cena za dopravu navýšena o 30kč.
3.4. Osobní vyzvednutí je bez poplatku, přičemž toto je možné v době od 08:00 do 17:00 hod na naší pobočce ve Staré Ľubovni. Platba je možná převodem nebo hotovostí na naší pobočce.
3.5. Při objednávce zboží nad 2000kč je doručení zboží zdarma. To však neplatí v případě, že kupující část objednávky vrátí a tím se sníží cena objednávky pod 2000kč, přičemž následně má prodávající nárok na zaplacení nákladů za dopravu.
3.6. V případě zájmu o doručování zboží do zahraničí nás prosím kontaktujte na čísle +421 736 651 116 nebo emailem na info@darkovo.cz
3.7. Prodávající je povinen spolu se zbožím doručit kupujícímu i fakturu (daňový doklad), která slouží i jako záruční list.
3.8. Kupující je povinen ihned po převzetí zboží zkontrolovat obsah zásilky. V případě, že by mu byl nedopatřením zaslán poškozené zboží nebo by k poškození došlo během doručení, je kupující tuto skutečnost oznámit prodávajícímu bezodkladně nejpozději do 12 hodin od převzetí. V opačném případě se uvedené poškození považuje za poškození kupujícím.
3.9. Prodávající upozorňuje kupujícího, že jakékoli zpětné doručování prodávajícímu na dobírku neakceptuje a tyto nebude přijímat, přičemž kupující se zavazuje nezasílat zboží prodávajícímu na dobírku, a kupující bere na vědomí, že škoda vzniklá z porušení tohoto zákazu je přičitatelná na škodu kupujícímu.


Článek 4. Kupní cena

4.1. Kupující souhlasí s kupní cenou zboží uvedenou v internetovém obchodě, resp. v závazné objednávce a poplatku za doručení dle výběru kupujícím.
4.2. Kupní cena uvedená v internetovém obchodě je konečná.
4.3. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu za zboží předem na účet, resp. platbou na dobírku.
 

Článek 5. Vybavení objednávky

5.1. Téměř všechny produkty nabízené v internetovém obchodě jsou na skladě prodávajícího, proto při objednávce u prodávajícího zbytečně neztrácíte čas. Zboží objednané do 12:00 je expedováno ještě v ten samý den.

5.2. Pokud je objednané zboží na skladě, prodávající expedujeme zboží v případě obdržení objednávky do 12:00 hod. v ten samý den. V případě víkendu prodávající expeduje zboží první pracovní den po víkendu.

5.3. Pokud je třeba zboží objednat od výrobce, objednávku prodávající vyřídí do 14 pracovních dnů. V případě prodloužení této doby nebo změny v objednávce kupující informuje prodávajícího emailem nebo telefonicky.
5.4. O stavu objednávky prodávající informuje kupujícího prostřednictvím emailu. Pokud kupujícímu bude doručen email s textem: "Stav vaší objednávky: expedována, zásilku můžete očekávat o 2-3 pracovní dny - v závislosti na Vámi zvoleném způsobu přepravy. Pokud zásilka v této době nedorazí, informujte se na Vaší poště (stává se, že se oznamovací lístek "ztratí"), v případě přepravy kurýrem, kontaktujte prosím Vaši pobočku kurýrní služby UPS. Připravte si sledovací číslo zásilky.
5.5. Může se stát, že notifikační email o potvrzení nebo oznámení stavu objednávky k Vám nedorazí z důvodu nastavení filtru spamu u Vašeho poskytovatele emailu. V takovém případě doporučujeme ověřit si stav telefonicky na čísle +421 736 651 116 nebo emailem na adrese info@darkovo.cz
5.6. V případě, že si kupující objedná zboží, resp. výrobek, který se vyrábí přímo na míru, kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy ve smyslu článku 7 těchto VOP.
5.7. Zboží, resp. výrobek, který se vyrábí přímo na míru je buď zboží, resp. produkt uvedený v bodě 6.8 článku 6 těchto VOP, zboží, respektive výrobek označený v internetovém obchodě jako zboží, resp. výrobek vyráběný přímo na míru nebo zboží, resp. výrobek, o kterém prodávající informoval kupujícího mailem ihned po objednávce.
5.8. Zboží, resp. výrobek, který se vyrábí přímo na míru jsou sedací vaky a kožené pantofle

 

Článek 6. Storno - zrušení objednávky

6.1. Kupující je oprávněn stornovat, tj zrušit objednávku před odesláním objednávky. V případě že objednávka byla odeslána je možné pouze odstoupení od smlouvy po převzetí zboží ve lhůtě 14 dnů
6.2. Kupující je oprávněn zrušit objednávku ihned po doručení, avšak nejpozději do 14 dnu ode dne doručení objednávky z důvodů podle bodu 6.4 tohoto článku.
6.3. Důvodem pro zrušení objednávky dle článku 3 bodu 6.3. je vrácení zboží kupujícím, vrácení zboží kupujícím bez udání důvodu, skutečnost, že si kupující objednal špatnou velikost, skutečnost, že se kupujícímu objednané zboží nelíbí a skutečnost, že kupující nemá další zájem o zboží.
6.4. V případě, že se kupující rozhodne stornovat, tj zrušit objednávku podle článku 6, bodu 6.3 a kupující není oprávněn vybrat si jinou možnost zrušení smlouvy, resp. odstoupení od smlouvy.
6.5. Prodávající je oprávněn započíst škodu, která prodávajícímu vznikla v důsledku chování kupujícího s platbou kupujícího.
6.6. Pokud kupující má zájem o vrácení zboží ve smyslu důvodů uvedených v článku 6 bod 6.4., Takový úkon kupujícího se považuje za zrušení, tj stornování smlouvy ve smyslu článku 6. bod 6.3 a 6.4.
6.7. V případě, že kupující učiní úkon směřující ke zrušení objednávky, resp. ke stornu objednávky, není oprávněn následně tento úkon měnit ve smyslu článku 8. těchto VOP.

 
Článek 7. Poučení o odstoupení od smlouvy a odstoupení od smlouvy

7.1. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy do 30 dnů z toho důvodu, že nemůže dodat zboží z důvodů na straně třetí osoby.
7.2. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne doručení zboží. Ve stejné lhůtě je kupující povinen doručit zboží, které má být předmětem odstoupení od smlouvy ode dne odstoupení od smlouvy.
7.3. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud zaslat sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy a vrátíte zboží před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.
7.4. Za odstoupení od smlouvy se nepovažuje situace, kdy kupující nepřevzal předmět koupě a situace, kdy kupující požádal o zrušení, tj stornování smlouvy.
7.5. Právo na odstoupení od smlouvy je kupující povinen uplatnit písemnou formou u prodávajícího na adresu společnosti uvedeného v článku 1 těchto VOP.
7.6. Po odstoupení od smlouvy Vám vrátíme všechny platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením smlouvy. Platby Vám budou vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bude doručeno Vaše oznámení o odstoupení od této smlouvy spolu se zbožím. Platba za zakoupené zboží Vám bude uhrazena až po doručení vraceného zboží zpět na naši adresu. Náklady na vrácení zboží kupujícím nese kupující.
7.7. Kupující odpovídá za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než jaký je potřebný k zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.
7.8. Spotřebitel nese jakékoli snížení hodnoty zboží, které vzniklo nad rámec užívání zboží pro účely zjištění povahy a charakteristik zboží.
7.9. Prodávající v rámci těchto VOP poskytne kupujícímu formulář pro odstoupení od smlouvy.


Článek 8. Poškozené zboží

8.1. Kupující je povinen poškozené zboží oznámit prodávajícímu formou e-mailu nebo telefonicky nejpozději do 12 hodin od doručení resp. převzetí zboží.
8.2. V případě, že si kupující nesplní povinnost podle článku 8 bodu 8.1., Platí fikce, že zboží bylo po doručení poškozen kupujícím. V tomto případě prodávající neodpovídá za doručený zboží. Od takové smlouvy, jejímž předmětem je zboží, které bylo poškozeno, není možné, aby kupující odstoupil resp. žádal o zrušení o smlouvy ve smyslu těchto VOP.
8.3. V případě, že kupující vrátí formou zrušení smlouvy nebo odstoupení od smlouvy poškozené zboží, tento prodávající není povinen uznat jako platné zrušení smlouvy, resp. odstoupení od smlouvy.
8.4. V případě podle článku 8 bodu 8.3. je prodávající oprávněn si započíst škodu s platbou, kterou kupující prodávajícímu zaplatil.
8.5. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že prodávající zašle kupujícím zasláno poškozené zboží zpět kupujícímu až po připsání finančních prostředků za opětovné doručení zboží po zpětném doručení poškozeného zboží kupujícím, na účet prodávajícího.

Článek 9. Reklamační řád

9.1. Prodávající odpovídá za vady zboží ve smyslu účinných a platných obecně závazných právních předpisů ČR.
9.2. Pokud u zboží není uvedeno jinak, poskytována záruka na zboží je 2 roky. Záruční doba začíná běžet dnem doručení zboží kupujícímu. Záruka na zboží se nevztahuje tehdy, pokud k poškození, vadě resp. chybě výrobku došlo nesprávným zacházením zboží, nesprávným používáním zboží, nesprávným ošetřováním zboží apod.
9.3. Kupující je oprávněn prodávajícího předem kontaktovat za účelem způsobu vyřízení reklamace.
9.4. V případě, že kupující chce reklamovat zboží, je kupující povinen prokázat, že zboží bylo zakoupeno u prodávajícího. Kupující je povinen po dohodě s prodávajícím zaslat zboží, které má být předmětem reklamace na adresu prodávajícího, a to jak balík doporučenou zásilkou spolu s kopií daňového dokladu, který byl kupujícímu zaslán spolu se zbožím při koupi.
9.5. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci zboží nejpozději do 30 dnů ode dne doručení zboží na reklamaci a zároveň je ve stejné lhůtě povinen informovat kupujícího o způsobu vyřízení reklamace a zaslání dokladu o vyřízení reklamace.
9.6. Po doručení reklamace je prodávající oprávněn kontaktovat kupujícího e-mailem, resp. telefonicky za účelem vyřízení reklamace. Kupující je povinen poskytnout jakoukoli součinnost prodávajícímu při vyřizování reklamace.
9.7. Prodávající je oprávněn vyřídit reklamaci jedním z následujících způsobů:
- Oprava vady zboží,
- Výměna zboží,
- Výměna za jiné zboží, které si vyberete (do hodnoty reklamovaného zboží)
- Vrácení peněz.
9.8. Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou. V ostatním platí pro odpovědnost prodávajícího za vady zboží ustanovení obecně závazných právních předpisů.
9.9. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace.

Dodatek: V případě uznání reklamace výrobku více než 1 rok používaného bude zákazníkovy odečtena částka za amortizaci.


REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ


Článek 10. Náhrada škody

10.1. Prodávající je oprávněn požadovat od kupujícího náhradu vzniklé škody, a tuto je kupující povinen prodávajícímu nahradit v případě, že prodávajícímu vznikne škoda, a to zejména pokud kupující zadáním nesprávných údajů při vyplňování objednávky způsobí doručení jiné osobě, resp. na jinou adresu, pokud si kupující nevyzvedne včas zásilku od České pošty, a.s. resp. od kurýra, a také pokud kupující bude mít zájem na stornování, tj zrušení objednávky po 5 hodinách od jejího zadání nebo pokud prodávajícímu vznikne škoda v důsledku nepřevzetí zásilky zboží kupujícím.
10.2. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu prokazatelnou škodu ve výši, v jaké prodávajícímu vznikla, a to včetně poplatků za balné, poštovné, poštovné vzniklé za doručení zboží zpět, úkony právní pomoci resp. poplatek za vymáhání pohledávky.
10.3. Prodávající je oprávněn vymáhat náhradu škody od kupujícího následným způsobem.
10.4. Prodávající nejprve vyzve kupujícího, aby zaplatil škodu, resp. dlužnou částku, přičemž je oprávněn si za takovou výzvu formou upomínky uplatňovat poplatek za upomínku ve výši 79kč.
10.5. V případě, že kupující nezaplatí škodu a poplatek za upomínku prodávajícímu, prodávající je oprávněn postoupit pohledávku třetí osobě, resp. je oprávněn pověřit třetí osobu vymáháním pohledávek, která je oprávněna si uplatňovat za upomínku poplatek maximálně ve výši 135kč a skutečné náklady za doručování písemností.
10.6. Pokud kupující nezaplatí náhradu škody, resp. dlužnou částku včetně poplatků za upomínky ani po výzvě podle článku 10 bodu 10.5 a bodu 10.6, je prodávající oprávněn zmocnit advokátní kancelář na právní zastupování při vymáhání pohledávky. Za právní zastoupení vznikne prodávajícímu další skutečná škoda spočívající v zaplacených nákladech právního zastoupení, přičemž nahrazení této škody si prodávající bude požadovat od kupujícího v predžalobnej výzvě prostřednictvím advokátní kanceláře.

Článek 11. Důležité prohlášení kupujícího

Článek 11. Alternativní řešení sporů
11.1. Kupující, t. j .spotrebiteľ má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu, pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpověděl na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpověděl do 30 dnů ode dne jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporů (dále jen "ARS") podle zákona 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů (dále jen ,, zákon o ARS ").

11.2. Návrh na zahájení ARS může spotřebitel podat způsobem určeným podle § 12 zákona o ADR, možnost obrátit se na soud tím není dotčena. Návrh se podává subjektu alternativního řešení sporů podle §3 zákona o ADR, a to prostřednictvím:
formuláře, jehož vzor tvoří přílohu č. 1 zákona,
k tomu určené platformy, která je dostupná on-line na stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Seznam subjektů alternativního řešení sporů se nachází i na stránkách Ministerstva hospodářství České republiky. Pokud jsou na ARS příslušné několik subjektů, právo volby, kterému z nich podat návrh, má spotřebitel. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat poplatek za zahájení ARS v částce, která nesmí přesáhnout 135 EUR včetně DPH.

11.3. Formou ARS mohou být řešeny pouze spory mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývající ze spotřebitelské smlouvy nebo související se spotřebitelskou smlouvou, s výjimkou sporů podle § 1 odst. 4 zákona o ADR a sporů, jejichž vyčíslitelná hodnota nepřesahuje částku 540kč.

 

Článek 12. Ochrana osobních údajů

12.1. Provozovatel internetového obchodu a zpracovatel osobních údajů je RAJ HOLDING s.r.o., sídlo: Okružní 884/72, 064 01 Stará Ľubovňa, IČ: 47835427. Oprávněná osoba zpracováním osobních údajů je Miroslav Šlosár, trvale bytem Okružní 884/72, 064 01 Stará Ľubovňa. Provozovatel získává, zpracovává a poskytuje osobní údaje v souladu s platným a účinným zněním zákona č. 122/2013 CFU o ochraně osobních údajů (dále také "zákon").
12.2. Účelem zpracování osobních údajů je získávání osobních údajů od kupujícího za účelem zpracování objednávky kupujícího prodávajícím a identifikace kupujícího a jeho kontaktních a korespondenčních údajů v rámci ujednání kupní smlouvy sjednané na dálku, doručení předmětu kupní smlouvy prostřednictvím třetích osob (Slovenská pošta, as, IČ: 36 631 124, Slovak Parcel Service sro, IČ: 31 329 217; IN TIME, sro, IČ: 31 342 621), daňové a účetní evidence faktury a kupní smlouvy (příslušný správní orgán na úseku daní), kontaktování kupujícího v souvislosti s takto stanovenou kupní smlouvou. Účelem zpracování osobních údajů je i e-mailing, tj zasílání novinek ohledně nového zboží, výrobků, prezentačních akcí apod.
12.3. Provozovatel získává a zpracovává následující osobní údaje kupujícího: titul, jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, korespondenční adresa, datum narození, telefonní číslo, emailová adresa.
12.4. Provozovatel zpracovává osobní údaje bez souhlasu kupujícího ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. b), protože kupující vystupuje jako jedna ze smluvních stran ve smluvním vztahu s provozovatelem. Provozovatel poučuje kupujícího a kupující souhlasí s tím, aby provozovatel poskytl resp. zpřístupnil třetí osobě jeho osobní údaje v rozsahu titul, jméno, příjmení, adresa určená pro doručování a to za účelem doručení zboží, které si kupující u provozovatele objednal resp. za účelem vedení účetní evidence. Provozovatel poučuje kupujícího a kupující souhlasí s tím, aby provozovatel zasílal na emailovou adresu kupujícího novinky ohledně nového zboží, výrobků, prezentačních akcí apod. Kupující bere na vědomí, že v případě pokud nebude mít další zájem na zasílání novinek formou emailingu, tento souhlas může kdykoliv odvolat zasláním zprávy s textem "Nesouhlasím se zasíláním novinek formou emailingu" na mail info@darkovo.cz. Provozovatel poučuje kupujícího a kupující bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány i tehdy, dojde-li ze strany kupujícího k odstoupení od smlouvy, resp. stornování objednávky. Provozovatel poučuje kupujícího a kupující bere na vědomí, že v případě změny svých osobních údajů, resp. nepravdivého zadání svých osobních údajů je povinen tuto změnu, zadání opravu oznámit provozovateli, a to mailem na info@darkovo.cz, protože v opačném případě odpovídá za vzniklou škodu, která provozovateli vznikne, a to v souladu s všeobecnými obchodními podmínkami internetového obchodu www.darkovo.cz a obecně závaznými právními předpisy ČR.
12.5. Kupující má právo v rámci ochrany osobních údajů na základě písemné žádosti od provozovatele vyžadovat potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o ní zpracovávané; obecně srozumitelnou formou informace o zpracovávání osobních údajů v informačním systému; obecně srozumitelnou formou přesné informace o zdroji, z něhož získal její osobní údaje na zpracovávání; obecně srozumitelnou formou seznam jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování; opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování; likvidaci jejích osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení; likvidaci jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona; blokování jejích osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, pokud provozovatel zpracovává osobní údaje na základě souhlasu dotčené osoby; namítat zpracování jejích osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jejího souhlasu, a požadovat jejich likvidaci; namítat využívání osobních údajů uvedených v ustanovení § 10 odst. 3 písm. d) zákona pro účely přímého marketingu v poštovním styku; namítat poskytování osobních údajů uvedených v § 10 odst. 3 písm. d) zákona pro účely přímého marketingu.

 

Článek 13. Závěrečná ustanovení

 


13.1. Otázky neupravené těmito VOP se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy platnými a účinnými v České republice.
13.2. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 07.03.2017.
V Staré Ľubovňa, dne 07.03.2017

Miroslav Šlosár, jednatel společnosti
RAJ HOLDING s.r.o.

 

Dozor provádí: 


Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 051/ 7721 597
fax č.: 051/ 7721 596
e-mail: pr@soi.sk